به اطلاع میرساند نویسنده ی مورد نظر تا چند روزی مطلب نخواهد نوشت و همچون روزهای گذشته فقط یک خواننده فعال میباشد!!

فعلاً...

/ 1 نظر / 22 بازدید
میم

باز خدا خیرت بده در چار دیواریت رو تخته نکردی! فکر کن بعد عمری بیای اینجا و عصر جمعه ای بخوای به در و همسایه سر بزنی بعد فقط با یه عالمه در بسته رو به رو شی.. فکر کن اونم عصر جمعه... خدا خیرت بده که لااقل چراغ خونه ات روشن بود:×