کار گروهی خیلی سخته.

کار با بچه های هنری خییلی سخته.

کار با نصاب و کارگر جماعت خیلی سخته.

کار تو تابستون خیلی سخته.

کلاً کار کردن سخته ، سخته ، سختـــــــــــــه!!!

.....

تا 3 مرداد 5 روز فقط مونده تا دوست عزیزم دوباره بیاد تو بغل خودم! به به...

/ 0 نظر / 15 بازدید