همیشه فکر میکردم کساییکه زندگیشون پر از اتفاقات جدید هست و مدام در حال گلوله بارون حوادث جدید هستند خیلی کیف میکنند و کلی باید جالب باشه .

هنوز هم فکر میکنم جالبه ولی به این نتیجه رسیدم که جالبیش برای کسیکه بیرون گود نشسته و یا برای خودم وقتیکه یه زمانی از اون اتفاق میگذره!!

چون در لحظه که باشی اینقدر برات استرس و مشکل همزمان پیدا میشه که دیگه وقت نداری به جالبی قضیه فکر کنی چه برسه به اینکه بخوای کیف کنی!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید