کار گروهی خیلی سخته. کار با بچه های هنری خییلی سخته. کار با نصاب و کارگر جماعت خیلی سخته. کار تو تابستون خیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
تیر 88
4 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
11 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
15 پست
مهر 87
12 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
15 پست
تیر 87
17 پست
خرداد 87
9 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
9 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
6 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
20 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
12 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
8 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
9 پست